Videojet P3400

Tööstuslik etiketipaigaldaja koos printeriga. Etiketid trükitakse vahetult enne suruõhuga paigaldamist.